Accueil » villes » Les principales villes de Cameroun

Les principales villes de Cameroun


Liste des principales villes de Cameroun, classées par nombre d'habitants.

nomtypepopulation
Marouacity3,119,000
Doualacity2,000,000
Yaoundécity1,817,524
Bamendacity1,735,000
Garouacity1,703,000
Buéacity1,325,000
Ngaoundérécity903,000
Ebolowacity641,000
Dschangcity200,000
Kaélécity141,431
Bibemitown133,191
Limbécity118,210
Kousséricity101,246
Bamendjoutown70,000
Batouricity67,000
Bangangtécity63,595
Goulfeytown58,117
Moracity53,667
Logone-Birnitown52,589
Mokolocity40,168
Pitoatown28,636
Lagdotown28,239
Kalfoutown26,223
Zinatown25,572
Bahamtown19,680
Dembotown2,284
Njinibitown1,000
Abong-Mbangcity0
Afanloumtown0
Akoémantown0
Akom IItown0
Akonotown0
Akonolingacity0
Akwayatown0
Ambamcity0
Angossastown0
Assiétown0
Assighassiatown0
Atoktown0
Awaétown0
Awingtown0
Ayostown0
Élogbatinditown0
Ésékacity0
Babadjoutown0
Babessitown0
Bafangcity0
Bafiacity0
Bafoussamcity0
Bakoutown0
Balengtown0
Balitown0
Bamougoumtown0
Banatown0
Bandenkoptown0
Bandjatown0
Bandjountown0
Bangamtown0
Bangoutown0
Bangou Carrefourtown0
Bangouraintown0
Bankatown0
Bankimtown0
Banwatown0
Banyocity0
Baréko (Baré-Bakem)town0
Barndakétown0
Baschéotown0
Bassambatown0
Batchamtown0
Batchengatown0
Batiétown0
Batibotown0
Bayangamtown0
Bazoutown0
Békatown0
Bélabotown0
Béleltown0
Bétaré-Oyatown0
Bembontown0
Benakumatown0
Bengbistown0
Bertouacity0
Bibeytown0
Bikoktown0
Bikoptown0
Bindibatown0
Bipinditown0
Biwong-Banetown0
Biwong-Bulutown0
Biyouhatown0
Blangouatown0
Bokitotown0
Bondjocktown0
Borgoptown0
Bot-Makaktown0
Boubaratown0
Boula-Ibitown0
Boumnyébeltown0
Bourahtown0